kasplagen – andere

 

Naast de zeven hoofdgroepen, die elk bestaan uit veel soorten, zijn er nog verschillende soorten andere kasplagen.

Hieronder vallen rupsen van motten en vlinders, slakken, miljoenpoten, wortel-duizendpoten, kakkerlakken, engerlingen en bladmineerders.

Soms zijn het zeldzaam aanwezige, schadeveroorzakende eenlingen. Soms ook komen ze minder vaak voor in kassen, maar kunnen ze, eenmaal aanwezig in een kas, ernstige economische schade veroorzaken.

En in een aantal gevallen is het een normale kasplaag, die niet tot een veel grotere groep plagen behoort.