algemeen

Tuinbouwscouten – biologische bestrijding

Over Bio Pré

bedrijfsauto

Biologische bestrijding van plagen is het bestrijden van schadelijke dieren en ziekten, met natuurlijke vijanden. Dat zijn ziekten, roofvijanden, maar ook een bepaald soort parasiet, meestal een soort sluipwesp. Hierdoor is minder gif nodig, in de tuinbouw.

Bio Pré is in 1996 opgericht om kennis, maar ook zelf gekweekte en andere natuurlijke vijanden van plagen te verkopen. In de loop van de tijd is een aantal veranderingen opgetreden, waardoor de oorspronkelijke doelstellingen iets zijn aangepast.

Van kweek naar scouten

Ten eerste is het kweken van insecten een arbeidsintensief proces. Niettemin hebben wij nog een aantal bijzondere soorten in kweek.

Ten tweede is de wet gewijzigd. Mochten wij in het begin alle gewenste soorten importeren en uitwisselen met onderzoekers, op het moment is er een positieve lijst. Dat is een lijst met een aantal soorten dieren die in Nederland mogen worden verhandeld. Als er dus een project is met een bijzondere plaag kunnen wij niet meer zomaar een natuurlijke vijand uit het buitenland importeren om uit te testen.

Ten derde heeft het scouten een grote vlucht genomen. Scouten is het regelmatig waarnemen van plagen, om ze beter te kunnen bestrijden. In feite is dat rudimentair onderzoek. Wekelijks bezoeken wij verschillende tuinbouwbedrijven, om de aantallen van bepaalde plagen nauwkeurig waar te nemen op verschillende manieren. Soms is het ontwikkelen van een goede telmethode ook een uitdaging.

Tuinbouwscouten

Kostenbesparend

Dit alles heeft tot gevolg dat naast de oorspronkelijke projecten in biologische bestrijding van plagen, het scouten een belangrijke plaats heeft ingenomen. Bij het scouten is de mondelinge of schriftelijke rapportage per week van groot belang. Hierop baseren kwekers hun beslissingen van bestrijden of niet bestrijden. Voor een bedrijf van, bijvoorbeeld, enkele hectaren, kan dat bestrijden behoorlijk in de papieren lopen. Niet bestrijden als het niet nodig is, levert dan flink geld op. Wel bestrijden als het nodig is, ook. Niet bestrijden als het wèl nodig is en/of wel bestrijden als het níet nodig is, kosten allebei flink.

Rapportage

Naast de weekrapportages wordt ook een jaarverslag geproduceerd. Dit heeft hoofdzakelijk een naslag-functie. Hierdoor kunnen bestrijdingsmaatregelen worden geëvalueerd en kan worden gekeken of de resultaten over het huidige jaar afwijken van eerdere resultaten en gemiddelden.

Vertrouwen

Uiterst belangrijk is de vertrouwensrelatie tussen scout en kweker. De gegevens mogen op geen enkele wijze naar buiten het bedrijf komen, tenzij met expliciete goedkeuring van de kweker.

Kennis wordt wel gedeeld met mensen op de projecten, maar mag nooit op herleidbare wijze worden geproduceerd.