kasplagen – dopluis

kasplagen_dopluis_groot

Dopluizen beschikken over een relatief hard beschermend schild. Hieronder en ermee vergroeid zit het levende dier.

Als de dopluis volwassen is worden grote hoeveelheden eieren geproduceerd.

Bij sommige soorten komen deze direct uit, bij andere soorten worden eimassa’s opgespaard en komen deze bij gunstige omstandigheden tegelijkertijd uit.

kasplagen_dopluis_2_groot

Dopluis-infecties verlopen meestal sluipend; de eerste dieren worden niet opgemerkt, maar als de volgende generatie uitkomt worden de planten massaal geïnfecteerd.

De schade bestaat uit vergroeiingen van de planten en uit honingdauw.

Vaak zijn grote hoeveelheden dopluis zelf ook lelijk en niet weg te krijgen.